Bulunduğunuz Sayfa: Ana Sayfa > > BiyoGaz Sistemleri > BiyoGaz Sistemleri Nedir?
BiyoGaz Sistemleri Nedir?
Ürün Kategorisi:
- BiyoGaz Sistemleri
Ürün Adı:
BiyoGaz Sistemleri Nedir?
Fiyatı:
Sistem için Teklif İsteyiniz
Stok Durumu:
Stokta Var

Alternatif Yakıtlar: 
Biyogaz Biyogaz, havasız bir ortamda, organik maddenin biyolojik yollarla çürümesinden meydana gelen metan gazıdır. Doğal ortamda, göllerin, bataklıkların derinliklerine çöken bitki ve hayvan artıklarının çürümesiyle metan gazı oluşur ve su yüzeyine çıkar. Fosil yakıtlarından da metan gazı elde edilebilir ancak buna 'doğal gaz' deniyor. Doğal gaz yeraltının derinliklerinden çıkarılır; milyonlarca yıl önce ölmüş bitki ve hayvan artıklarının uzun süreler yüksek basınç altında kalmasıyla oluşur. 

Doğal gaz yenilebilir değildir. Yeraltındaki doğal gaz kaynakları sınırlıdır. Oysa Biyogaz yenilenebilir. Biyogaz üretiminde 2 teknoloji mevcuttur: 1.İnsan ve/veya hayvan dışkılarının özel tasarlanmış depolarda fermente edilmesi yöntemi 
2.Büyük çöplüklerden metan gazı elde edilmesi yöntemi Basit biyogaz tesisleri de küçük bir ev için sistemden, birkaç bin metre küplük büyük çaplı endüstriyel tesislere kadar değişir. Hayvan ve insan atıklarının sindirilmesinin birkaç avantajı vardır:
 
•yakıt olarak metan gazı elde edilmesi 
•geriye kalan karışımın besin değeri yüksek bir gübreye dönüşmesi (ki bazı durumlarda asıl üretilmesi istenen bu zengin gübredir ve metan gazı yan üründür) 
•Sindirilme işlemi sırasında dışkılardaki bakteriler ölür; çevresel sağlık açısından önemlidir! 
Basit bir biyogaz tesisinde büyük bir depoda hayvan dışkıları ve su karıştırılır; havasız ortamda bakteriler bu karışımdan metan gazı oluşturmaya başlarlar. Karışımın karıştırılması ve ısınması ile bakteriler ihtiyaçları olan gıdalara kolayca erişirler, çoğalırlar. Bakteriler karışımdaki karmaşık organik bileşikleri daha basit, çözünebilir bileşiklere ayrıştırırlar. 

Örnek olarak şeker ve nişastalara ayrışır ve bunlar da reaksiyona girerek metan gazı oluştururlar. Bu metan gazı biyogazın yaklaşık 2/3'üdür. Yakıldığında mavi bir alev verir ve yüksek oranda ısı enerjisi ortaya çıkarır. Elde edilen biyogaz içinde ayrıca paslanmaya neden olan hidrojen sülfit gazı da vardır ve bu gazın, son kullanımdan önce sistemden ayrıştırılması gerekmektedir. Oluşan gaz (metan ve karbondioksit karışımı) evlerde ocaklarda ve ısınmada veya elektrik üretmek üzere jeneratörlerde kullanılabilir. Metan gazı sera gazları arasındadır ve karbondioksite nazaran 20 kat daha tehlikeli bir sera gazıdır. Eğer metan gazı havaya karışırsa, küresel ısınmaya neden olurlar. 
Metan gazının küresel ısınmaya %15 katkıda bulunduğu tahmin ediliyor. Petrolun azalmasıyla oluşacak enerji açığının doğal gazla kapatılabileceği hesaplanıyor. Doğal gazın yaklaşık %90’ı metan gazıdır. 30 yıl öncesinde fosil yakıt harcamasında doğal gazın payı %20, kömür %30 ve petrol %50 civarında idi. 2000’li yıllarda doğal gaz kömürü geçti ve 2025 civarında petrolü de geçeceği hesaplanıyor. Bilinen gaz rezervlerinin dünya ihtiyacını 50 yıl karşılayacağı tahmin ediliyor. BiyoGaz Üretim Parametreleri: Biyogaz üretimi, fermentasyonu yapına karışımın oranı ve doğasına göre, ısıya, üretim tesis türü ve bekletme süresine göre değişir. Gaz üretimi yüksek ve üniform sıcaklıklarda (mesela 33°C), uzun bekletme sürelerinde (mesela 100 gün) ve iyi karıştırıldığında daha verimlidir. Buna karşılık olarak, düşük ve değişken sıcaklıklarda (15°C-25°C), kısa bekletme süresinde (mesela 30 gün) ve iyi karıştırılmayınca verim düşük olacaktır. 
•1 kilo hayvan dışkısı, 30 gün bekletme ve 20°C sıcaklıkta 15 litre biyogaz verir, ◦eğer bekletme süresi 100 güne ve sıcaklık 33°C'ye çıkarılırsa, 54 litre biyogaz alınabilir. 
•Yeni karışım eklemeden önce, en az 30-35 gün bekletme süresi olmalıdır çünkü alınabilecek metan gazının yarısı bu süre içinde ortaya çıkar. Diğer yarısı ise daha yavaş bir hızda ileriki günlerde çıkacaktır.
•Karar verilmesi gereken, sürekli veya bir kerelik sistemdir. ◦Sürekli sistemde, en kısa zamanda en fazla biyogaz elde etmek hedeflenir. Her gün elde edilen hayvan dışkıları sürekli olarak sisteme eklenir. ◦Karışıma yeni malzemeler eklendikçe, bu malzemenin nasıl fermente edileceğine karar verilir. Bitki atıkları eklenecekse, aralıklarla verilmelidir çünkü bunlar iyi karışmazlar. Ayrıca bitki atıkları daha uzun sürelerde metan gazı verirler. ◦Bir kerelik sistemde ise, tüm atıklar başlangıçta hazneye konur ve metan gazı üretimi tamamlanıncaya kadar bu karışıma yenisi eklenmez. Gaz üretimi bitince, tüm karışım çıkarılır, yenisi ile tekrardan işlem başlar.
•Büyükbaş hayvan dışkısında %65 oranında metan içeriği bulunur.
•Yapraklarda %58 ve taze kesilmiş çimde ise %70 oranında metan içeriği vardır. Bu iki malzemenin ortalaması %64 'tür. 
•1 kg büyükbaş hayvan dışkısı, 26°C-28°C sıcaklıkta, 80 günde (11 hafta 3 gün demektir) 40 litre biyogaz üretir. Eğer 200 kiloluk bir karışımla başladıysak, bu sistemle 80 gün sonrasında 8000 litre biyogaz elde edebiliriz. Bazı Hesaplar: 
•35 HP dizel motorlu bir traktörü bir saat çalıştırabilmek için 14.7 m3 biyogaz gerekir. (35 bhp) x (1 saat) x (420 litre biyogaz saat başına) = 14,700 litre 
•1 saat boyunca traktörü çalıştırabilmek için yaklaşık 183 kg hayvan dışkısının 80 gün boyunca fermente edilmesi gerekir. 
•Her gün 1 saat traktör kullanacağınızı varsayarak; ne kadar hacimde bir biyogaz üretim tesisi gerekeceğini hesaplarsak: ◦yaklaşık 30 m3 lük bir depo gerekir. ◦(187.75 kg dışkı +187.75 l su)= 367.5 litre karışım ◦(367.5 litre)(80 gün bekleme süresi)= 29,400 l veya 29.4 m3 ◦1 m derinliğinde, 4 m genişliğinde ve 10 m uzunluğunda bir depo gerekecektir. ◦Bu hesaplara bakılınca pek te pratik veya ekonomik olmadığı sonucuna varabiliriz. 
•Ancak Çin ve Hindistan'da evlerin ihtiyaçları (su ısıtma, pişirme ve aydınlatma) için küçük çaplı ve verimli biyogaz istasyonları başarı ile kullanılmaktadır: ◦5 litre suyu 35 dakika içinde kaynatmak için 165 litre biyogaz gerekir. ◦5 kişilik bir ailenin günlük 850-2500 litre biyogaz ihtiyacı vardır. Ortalama 1700 litre diyelim. ◦(42 kg dışkı + 42 l su)= 84 litre karışım ◦(84 litre)(80 gün)= 6,720 l veya 6.72 m3 hacimli bir hazne yeterli olacaktır. 

Bu tür küçük ölçekli tesislerde paslanmaya neden olan hidrojen sülfit gazından kurtulmak için biyogaz içinde çelik yün bulunan bir tüp içerisinden geçirilir.